best hentai porn
gay xxx
milf women

Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy

Praca i szkolenia dla migrantów

Spółki prawa handlowego

Drugą formą aktywności biznesowej są spółki prawa handlowego . W tym przypadku nie ma obwarowania dotyczącego posiadania określonego statusu w Polsce czy pochodzenie z danego kraju/obszaru. Zatem cudzoziemcy mogą prowadzić przedsiębiorstwo w poniżej podanych rodzajów spółek: komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz mają prawo do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

Ważne jest, iż w przypadku spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Więc jeśli okaże się, iż wspólnicy nie oszacują poprawnie ryzyka i wezmą kredyty, których spółka nie będzie w stanie spłacić, wówczas wierzyciele będą mogli domagać się spłaty długów od tego wspólnika.

W przypadku spółek kapitałowych za zobowiązania, które podejmą wspólnicy odpowiada właśnie spółka własnym majątkiem, a nie bezpośrednio wspólnicy.

W Polsce mamy dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) o minimalnym kapitale zakładowym 5.000,00 PLN i spółka akcyjna (S.A.) o minimalnym kapitale zakładowym 100.000,00 PLN.

Główne cechy spółek kapitałowych:

  • posiadają osobowość prawną,
  • odpowiedzialność za długi ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego,
  • powstają z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • do chwili wpisu funkcjonują jako: „spółka w organizacji”, co oznacza że od chwili zawarcia umowy spółki/ sporządzenie aktu założycielskiego (statutu) do chwili rejestracji, spółka może działać, a za jej zobowiązania odpowiadają wspólnicy majątkiem własnym w sposób nieograniczony,
  • zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/sporządzenie statutu wymaga aktu notarialnego,
  • możliwe jest również utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/ spółki akcyjnej, przy czym jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną.

Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym oraz czas postępowania

Opłaty związane z założeniem spółki kapitałowej to poza kapitałem początkowym jest również taksa notarialna za zawarcie umowy spółki. Wysokość tej opłaty przy spółkach kapitałowych zależy od wysokości kapitału zakładowego. Taksa Notarialna może wynosić od 100 zł do 10.000 zł. Kolejną opłatą jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, koszt tej czynności opiewa na kwotę 1000 zł ( wykreślenie z KRS kosztuje 300 zł. ). Zarówno wpis podmiotu, jak i wpis zmiany danych podmiotu oraz jego wykreślenie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Realny czas niezbędny na rejestrację podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego to dwa - trzy tygodnie. Posiadając wpis do KRS spółka może już zacząć działać ale pamiętać należy, iż trzeba jeszcze zgłosić ją do kilku instytucji. Są to:

  1. Urząd Statystyczny: otrzymujemy numer REGON
  2. Urząd Skarbowy: otrzymujemy Numer Identyfikacji Podatkowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: rejestrujemy firmę jako płatnika składek.

 

Współfinansowanie


Projekt “Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.


Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

purchase levitra online buy revatio cheap kamagra online